A A A

Bydgoszcz

Bydgoszcz, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego, ósme pod względem liczby ludności w Polce (ok. 360 tys. mieszkańców), stanowi ważne ogniwo w systemie gospodarki kraju i Europy. Bydgoszcz stanowi istotny punkt na mapie komunikacyjnej Polski. Przez miasto przebiegają cztery drogi krajowe nr 5, 10, 25 i 80. Linia kolejowa łącząca Śląsk i Kraków z Gdynią krzyżuje się w Bydgoszczy ze szlakiem Warszawa-Szczecin i Wrocław-Gdynia. Istotną rolę odgrywa bydgoski Międzynarodowy Port Lotniczy im. I.J. Paderewskiego, który uznawany jest za jeden z lepszych w kraju, nie tylko dzięki swej lokalizacji (ok. 3,5 km od centrum), ale i bardzo dobrym warunkom technicznym. Nasze lotnisko obsługuje zarówno loty międzynarodowe (do Berlina, Birmingham, Dublina, Dusseldorfu, Kopenhagi, Liverpoolu, Londynu, Wiednia), jak i krajowe (do Krakowa, Warszawy, Łodzi, Poznania, Zielonej Góry). Bydgoszcz jest także połączona z ogólnokrajowym systemem dróg śródlądowych poprzez węzeł hydrograficzny łączący Wisłę i Odrę, będący jednocześnie centralnym punktem na drodze wodnej Berlin – Kaliningrad.


Dla zdecydowanej większości obszaru województwa Bydgoszcz pełni rolę głównego ośrodka w zakresie usług wyższego rzędu (ochrona zdrowia, szkolnictwo, administracja, kultura). W naszym Mieście funkcjonuje kilkanaście uczelni wyższych o różnorodnym profilu kształcenia, do których uczęszcza prawie 44 tys. studentów. Uczelnie przygotowują niezbędną dla regionalnej gospodarki kadrę inżynierów, pedagogów, lekarzy, muzyków i ekonomistów oraz specjalistów w wielu dziedzinach. Ważną rolę w życiu miasta odgrywa sport i kultura. Bydgoszcz od wielu lat jest organizatorem międzynarodowych imprez sportowych (Grand Prix na żużlu, Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce, Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet czy Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn) oraz kulturowych (Bydgoski Festiwal Operowy, Festiwal Prapremier, Międzynarodowy Festiwal i Kongres Muzykologiczny MUSICA ANTIQUA EUROPAE ORIENTALIS, Bydgoskie Impresje Muzyczne).


Istotnym elementem wpływającym na gospodarkę miasta jest obecność firm z udziałem kapitału zagranicznego. Właśnie tutaj ulokowały swój kapitał między innymi takie koncerny, jak: Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., Atos Origin IT Services sp. z o.o., JP Morgan Chase, Tyco Electronics Polska sp. z o.o., APV Manufacturing Polska, Unilever Polska S.A., Frosta Sp. z o.o., Schenker, Neupack Polska Sp. z o.o., Bierbaum Polska, Prettl Molding Automotive Polska Sp. z o.o.

 

Lokalna gospodarka oparta jest w znacznym stopniu o takie branże, jak: chemiczna, elektromaszynowa, elektroniczna z telekomunikacją, drzewna, spożywcza i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wiele lokalnych firm, miedzy innymi: Zakłady Chemiczne „Zachem” S.A., Jutrzenka S.A., PESA Bydgoszcz S.A., Projprzem S.A., Drozapol-Profil S.A., MAKRUM S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 – jest liderem w swych dziedzinach w Polsce i Europie.

 

W rozwoju lokalnej przedsiębiorczości ważną rolę odgrywa Bydgoski Park Przemysłowy, który oferuje ok. 280 hektarów pod inwestycje w produkcję i usługi. Tereny Parku znajdują się w południowo-wschodniej części miasta w pobliżu dróg krajowych 5, 10 i 25 oraz portu lotniczego. Bydgoski Park Przemysłowy posiada także połączenie kolejowe z całą Polską dzięki własnej stacji „Bydgoszcz-Emilianowo” zlokalizowanej na trasie Śląsk-Porty. Część tego terenu ma zostać w najbliższym czasie włączona do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co stanowić będzie dodatkową zachętę dla inwestorów.

 

Kolejnym atutem Bydgoszczy jest szereg funkcjonujących na terenie miasta organizacji i instytucji okołobiznesowych, wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz zrzeszających przedsiębiorców. Należy do nich dobrze rozwinięty sektor bankowy i rynek usług finansowych, ubezpieczeniowych, obsługi nieruchomości i firm oraz organizacje targowe, izby przemysłowo-handlowe i stowarzyszenia gospodarcze.


Bydgoszcz stawia również na innowacyjność. Przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym funkcjonuje Regionalne Centrum Innowacyjności, którego celem jest stworzenie nowoczesnego systemu dystrybucji informacji o charakterze innowacyjnym dla potrzeb całego regionu kujawsko-pomorskiego oraz nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między środowiskiem akademickim, a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto Miasto jest siedzibą dwóch klastrów: Bydgoskiego Klastra Przemysłowego (www.klaster.bydgoszcz.pl), który skupia między innymi firmy branży chemicznej sektora tworzyw sztucznych i branży narzędziowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Klastra Badawczo-Przemysłowego.


Bydgoszcz jest także ważnym miastem targowym. Corocznie odbywa się tutaj ok. 15 imprez, z których największe to: Międzynarodowe Targi Budownictwa GRYF-BUD, Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, Międzynarodowe Targi Form i Narzędzi do Obróbki Plastycznej POLTOOLS.

Atrakcyjność inwestycyjna Bydgoszczy została potwierdzona przez szereg nagród i wyróżnień, wśród których wymienić można między innymi: Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji i Złota Lokalizacja Biznesu, Tytuł „Wschodzącej gwiazdy dla usług sektora BPO” przyznany przez firmę Colliers International, miano Regionalnego centrum gospodarczego – miejsca godnego inwestycji według PricewaterhouseCoopers, 3 miejsce w raporcie miast przyjaznych dla biznesu opublikowanym przez magazyn „Forbes”. Solidność i gospodarność Miasta potwierdzają również nadawane przez firmy ratingowe oceny wiarygodności kredytowej w walucie krajowej i zagranicznej. Bydgoszcz w 2008 roku otrzymała od firmy Fitch Ratings ocenę BBB (perspektywa stabilna), co świadczy o dobrej wiarygodności kredytowej Miasta.

 

http://wirtualnabydgoszcz.pl