A A A

Rzuty pięter
- zestawienie powierzchni

Wszystkie zaznaczone na schematach ściany są ściankami działowymi. Do ewentualnego szybkiego usunięcia, tak więc istnieje możliwość dowolnego kształtowania powierzchni poszczególnych pięter - zgodnie z partykularnymi potrzebami najemców.

Zwłaszcza, że do budynku prowadzi sześć wejść. pozwalających na tworzenie indywidualnych powierzchni, do niezależnego użytku najemców.